Hjerteliv i organisationer

Stressbehandling og stressrådgivning, meditation, leder- og organisationsudvikling

Jeg kan støtte jeres organisation i

  at nedsætte antallet af fraværsdage
•  at øge medarbejdertrivslen og glæden ved at gå på arbejde
•  at integrere mere bevidsthed, der giver større afsæt til at træffe kreative og sunde beslutninger på alle niveauer

Hvordan kan jeg det, tænker du? Ved at lære dig og dine kolleger på alle niveauer at udvikle en meditativ praksis. Og nu er du sikkert nysgerrig efter at vide hvad meditativ praksis er og hvordan det kan støtte dig og din virksomhed i at skabe en sund arbejdsdag i balance, så det vil jeg dele med dig i det følgende.

Læs også ‘Meditativ praksis og meditation, hvad er det?’

Styrk din organisation med meditation og meditativ praksis

Meditation er både stressforebyggende og en vigtigt del af stressbehandlingen, når skaden er sket. Og mest af alt er meditation og dét at have en meditativ praksis en personlig erfaringsbaseret oplevelse af at høre til og at være, hvilket er med til at udvide vores unikke bevidsthed og give oplevelsen af indre frihed, glæde, sundhed og taknemmelighed.

Meditation giver indre ro og balance og gennem meditation og meditative praksisser lærer vi at udvikle en indre kærlig iagttagende position, hvorfra vi kan begynde at opdage, når der er ubalance i vores indre energiforbrug. Dvs. når vi er ved at bruge mere energi end der reelt står på energikontoen. Og det er vigtigt at opdage for ingen andre end os selv ved hvornår grænsen overskrides og hvornår vi er på vej ud af et usundt og ofte smertefuldt spor mod endestationen ‘sygemelding og stressbehandling’.

Hvilken virksomhed og organisation vil ikke gerne have medarbejdere som trives og som træffer sunde beslutninger fordi de er i kontakt med sig selv og samtidig i stand til at indgå i nærværende kontakt med hinanden? Især når de samme kompetencer smitter af og kommer til udtryk i de produkter og ydelser I lever af at formidle.

Jeg kan lære din organisation at meditere. Jeg kan lære jer at bringe mere bevidsthed ind, hvor der før var ubevidsthed og automatisk adfærd. Jeg kan være med til at sikre højere medarbejdertrivsel. Og jeg kan bringe mere glæde ind i arbejdslivet fordi meditation samtidig er sjovt og bringer os tættere på os selv og hinanden. Ja, I vil opleve at få et stærkere sammenhold og fællesskab og som igen vil skabe mere glæde… og hvem kan sige nej til det?

Som kollega, jobsøgende, kunde, partner og leverandør hvem vil så ikke gerne være en del af jeres forretning/koncept/produkt, når de får indblik i jeres særlige måde at kommunikere og relatere til verden på?