Stressbehandling

Stressbehandling & kropsbehandling

• • Du er nødt til at konfrontere dét, som er kilden til, at dit indre system i første omgang blev sat i alarmberedskab. Ellers har du ingenting lært om dig selv og det stiller dig lige skidt næste gang du oplever udfordringer, modgang eller (livs)krise både på arbejdet og derhjemme • 

Jeg kan hjælpe dig til

 at opdage hvad der giver ubalance i dit daglige indre energiregnskab
•  at forstå forskellen på den indre og den ydre stress
  at lytte med kroppen (den er din vejviser!)
 at lære at sige NEJ og sætte grænser
•  at se det i øjnene du ikke vil se

Tilbage til en symptomfri hverdag med sundhed, glæde og overskud 

Nogle af de hyppigste stress-symptomer er træthed, irritation, svimmelhed, hovedpine, søvnbesvær, angst og bekymringstanker og tankemylder, uro og koncentrationsbesvær. Høj ubehandlet stress, hvor kroppen virkelig er presset, kan over tid minde om en mild til moderat depression, symptomerne forekommer ens og resulterer ofte i fejlbehandling.

Stress er ikke en diagnose og er heller ikke noget vi udsættes for af andre. Stress er noget vi gør. Og det ‘noget’ vi gør, gør vi i sådan en grad, at vores daglige indre energiregnskab går i minus – dvs. vores nervesystem og immunforsvar kommer på overarbejde i forsøget på at genetablere balancen.

Vores symptomer kommer af at kroppens gentagne forsøg på at komme tilbage i balance slår fejl, hvilket blot presser det indre system yderligere – og nu begynder symptomerne at forstærke hinanden og dermed at true vores velbefindende, sundhed og dømmekraft.

Træning af den indre opmærksomhed

Vi reagerer forskelligt på udfordringer fordi vi er forskellige mennesker med forskellige kompetencer, strategier og resurser. En sygemelding kan være nødvendigt hvis du er alvorligt ramt af stress og kan for en tid lette noget af presset, men er ikke i sig selv behandlende.

Det er derfor vigtigt at din stressbehandling tilpasses præcist til dig, så du kan opdage HVAD der ubevidst presser dit system indefra – ny viden om dig selv giver indsigt og mulighed for nye erkendelser som du skal bruge til at træffe nye sunde og bevidste valg og beslutninger i dit liv.

Uanset hvad der udfordrer dig er du velkommen til at kontakte mig og høre hvordan jeg kan hjælpe dig i din proces, så du kan finde tilbage til en hverdag med mere (arbejds)glæde, overskud og livslyst.

Læs mere:    Om mig   Priser